Lovendegem fietspad en brug Eeksken

Lovendegem fietspad Boterhoek-Eeksken

Lovendegem fietspad Eeksken

Ronsele dorpskern

Ronsele verkeersremmende maatregelen

Zomergem fietspad Kleitstraat

Zomergem/Oostwinkel: Oostwinkeldorp en Veldhoek

Wortegem-Petegem: werfopvolging Ooike fase 1

Lievegem-Zomergem: wegen- en rioleringswerken Hofbouwstraat, Kruisdreef, Chrysantenstraat

Kruisem – Wegen- en rioleringsproject Oost-Beertegem