Metingen

Bij Studieburo Goegebeur zit ‘meten’ verankerd in het bedrijfs-DNA. Opmetingen, volumeberekening, grensbepalingen, controlemetingen of GPS-metingen… We doen het allemaal en altijd met de nodige sinecure. Alleen zo voorkomen we problemen en wordt elk project zo efficiënt mogelijk gerealiseerd.

Recente projecten