Verkavelingen

Bij een verkavelingsopdracht staan de wensen van de klant voorop. Een praktische en economisch doordachte indeling is het resultaat. We houden rekening met de stedenbouwkundige voorschriften en de doelgroep die zich er zal vestigen. Een duidelijk ontwerp en opmetingsplan dat de verdeling van de kavels, de riolering en de wegenis weergeeft, vormt de basis. De opmaak van het dossier voor de bouwaanvraag is bij ons ook in  goede handen.

Recente projecten