Landmeetkunde

Studieburo Goegebeur heeft generatie na generatie expertise en knowhow opgebouwd inzake landmeetkunde in al haar facetten. Dit garandeert onze klanten niet enkel de juiste cijfers, maar ook ontwerpen met visie en sterke resultaten.

Verkavelingen

Bij verkavelingen komt heel wat kijken: de juiste indeling, de wegenis, riolering met afkoppelingen, omgevingsaanleg. Onze jarenlange ervaring zorgt ervoor dat al deze facetten vlot verlopen.

Verkavelingen

Metingen

Weten is meten en dit vormt voor ons de basis van elk ontwerp of beslissingsproces. Wij zorgen ervoor dat u over de juiste cijfers beschikt en dat elke analyse of berekening wordt uitgevoerd.

Metingen

Schattingen en expertises

Als onafhankelijk expert voeren wij de juiste metingen uit zodat de waarde correct wordt berekend. Zo scheppen wij klaarheid waardoor beslissingen kunnen genomen worden.

Schattingen en expertises

Recente projecten