Schattingen en expertises

Wij verrichten expertises voor rechtbanken, advocaten, bedrijven of particulieren. Als onafhankelijk expert voeren wij metingen en berekening uit bij schade, waarderingen of betwistingen. Wanneer u een onroerend goed wenst aan te kopen dan is het van belang dat u zijn waarde kent. Als ervaren deskundigen kunnen wij hiervoor het nodige onderzoek verrichten en vervolgens gepast advies geven.

Recente projecten