“Studieburo Goegebeur hanteert de gouden regel: weten is meten.
Dit vormt de basis voor elk plan, rapport of expertise.”

Bij Studieburo Goegebeur zit meten in het bedrijfs-DNA verankerd. Meetwerk is precisiewerk en vormt de basis van een doordacht ontwerp.

Een ontwerp dat getuigt van visie, vooruitstrevendheid en ambitie. Wij kiezen voor duurzame materialen en de beste technieken. Dit garandeert ons en onze klant telkens het beste resultaat en leidt tot tevredenheid bij alle gebruikers.

Ons team vormt een hechte groep van mensen die gedreven en steeds in overleg op zoek gaat naar de beste oplossing.

De optelsom aan ervaring en knowhow binnen ons bureau is groot, maar even groot is de ambitie om telkens beter te doen.

Weldoordacht bij elke stap

Wij denken graag door totdat elk detail klopt en alles
naadloos op elkaar aansluit. Dankzij dit grondig denkproces
komen we tot een sterk ontwerp en een vlotte uitvoering
zonder onaangename verrassingen.

Veldwerk door experten

Onze medewerkers vind je niet enkel terug achter de computer, gebogen over plannen of in overleg met anderen, maar ook op het terrein. Het verzamelen van alle meetgegevens en het nauwgezet opvolgen van de werkzaamheden is voor ons onontbeerlijk om een project te doen slagen.

Ervaren medewerkers gaan dagelijks op pad en zorgen dat elke opdracht tot een goed einde komt dankzij een getraind oog en open geest.

Infrastructuur

Een goed werkend wegen-en rioleringsnet of geslaagde omgevingsaanleg geeft ons voldoening, creëert vertrouwen bij de beheerders en zorgt voor tevreden gebruikers.

Wegen-en rioleringswerken / Projectontwikkeling /
Omgevingsaanleg

Landmeetkunde

Weten is meten. Dit is het uitgangspunt bij alles wat we doen. Wij onderzoeken, meten en berekenen zodat we met deze info de juiste beslissingen kunnen nemen.

Verkavelingen / Metingen / Schattingen en expertises